Запознај го тимот

Надополнувајќи се и мотивирајќи се еден со друг ние ја создаваме есенцијата на Плакарт, кој цели кон едуцирање, креирање и уживање. Главниот мејнстрим го сочинуваат 6 членови на иницијалниот одбор, 4 графички дизајнери, 1 мултумедијален директор, 3 професори со меѓународно реноме. Сите сме одговорни за можностите кои ги креираме за оние кои посакуваат да ги надоградат своите визуални комуникациски и артистички вештини. Токму затоа го формиравме Меѓународниот студентски конкурс за плакат, Скопјепостер.