Конкурс за плакат „Инклузија, не ексклузија“, предзвик на 21-от век

Од |2019-03-13T10:40:32+01:002 март 2019|2019, Активности, Конкурс, Скопјепостер|

Социјална инклузија или вклучување е процес за унапредување на условите врз чија основа индивидуите или општествените групи земаат учество во општеството, односно подобрување во поглед на унапредена способност, понудени можности и дигнитетот на луѓето кои се соочуваат со социјална и економска обесправеност. Европскиот континент, како еден од најразвиените континенти сеуште се соочува со огромен [...]