Project Description

2. СП „Моќ наспроти сиромаштија“ во Париз

 

 

Информации за проектот

Дата: 18 јануари 2011

Локација: Галерија Арт Ест, Париз, Франција

Постерите од 2. МСКП беа изложени во Галеријата Арт Ест во Париз помеѓу 18 и 28 февруари. На оваа поставка беа изложени највисоко оценетите 10 постери од конкурсот „Моќ наспроти сиромаштија“ и уште 10 постери кои најдобро ја комуницираа истоимената тема.