Project Description

2. СП „Моќ наспроти сиромаштија“ во Прага

 

 

Информации за проектот

Дата: 25 јануари – 6 февруари 2010

Локација: Галерија Алтан Кламовка, Прага, Чешка Република

Поконкурсната изложба на 2. МСКП, Скопје 2009 година во Прага се оствари благодарение на соработката на Плакарт со АУГ дизајн асоцијацијата од Чешка. Гости на овој настан беа министерот за надворешни работи на Република Македонија и амбасадорот на Република Македонија во Чешка Република.

 

Линк:

http://biennale.augdesign.cz/altan-klamovka-praha/historie-vystav/2011/power-poverty-skopje-vystava-z-druheho-rocniku-mezinarodniho-studentskeho-projektu-graficky-design-fotogalerie.html