Project Description

2. СП „Моќ наспроти сиромаштија“ | Меѓународeн ден на Ромите

 

 

Информации за проектот

Дата: 8-18 април 2010

Локација: ЕУ Делегација, Инфо центар, Скопје, Република Македонија

Дебатата на тема „Заедничко градење на општество за сите, предизвикот на сиромаштијата и нееднаквоста“ и изложбата на плакати од 2. МСКП „Моќ наспори сиромаштија“ беа дел од чествувањето на Меѓународниот ден на Ромите во 2010 година. Поддршка на проектот дадоа Ерван Фуере, амбасадорот на ЕУ Делегацијата во Скопје и ЕУ Инфо центарот.