Project Description

7. МСКП 2014 | Дизајнери за мирот |

 

 

Информации за проектот

Дата: 05-20 декември 2014

Локација: МКЦ, Скопје, Република Македонија

Тема којa е толку банална, колку што и никогаш доволно искористувана. Активностите започнаа со организирање на акција во која деца цртаа цртежи и пораки за мир, кои потоа 20 дизајнери ги искористија за да направат промо постер за главниот настан. Во рамки на 7. МСКП се одржа првата регионална конференција на тема „ Состојбата на дизајнот на Балканот и негово интегрирање во едукативните процеси“.

На конкурсот за плакат беа добиени 2023 постер-апликации од 1109 студенти од 44 земји.

Жири членови и гости на конференцијата: Ајшеѓул Изер(ТУР), Борут Вилд(СРБ), Давор Брукета(ХРВ), Ива Бабаја(Икограда/ХРВ), Костадин Танчев-Динка(МКД), Мила Меланк(БИХ), Ивана Стојановска(МКД).

Победници: Ферхат Тунч(ТУР), Аслихан Татлигил(ТУР), Јохана Педарниг(ГЕР), Еврим Актепе(ТУР-Icograda excelence).

 

Линк до проектот:

https://skopjeposter.com/mk/proekti/dizajn-za-mir/