Project Description

СП селекција на Културалист, Варшава

Информации за проектот

Дата: 04-06 Јуни 2015

Локација: Варшава, Полска

Селекција на постери од Скопјепостер беа изложени на Културалист – нова уметност и нејзиниот контекст, дизајн настан кој се одржа во Варшава од 4 до 6 јуни 2015 година. Фотограгии: Мирела Шаврљуга и Анна Скоттак.

Линк до проектот:

https://www.facebook.com/kulturalist.org